Bütüncül Sağlığım'a Hoş Geldiniz..

Üyelik Sözleşmesi

1.   GENEL

1.1. Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.), Bütüncül Sağlığım - Danışan Odaklı Platformu ve Web/Mobil Uygulamaları (“Bundan sonra kısaca “Platform” olarak anılacaktır.) üye olacak/ziyaret edecek (Bundan sonra “Bütüncül Sağlığım Kullanıcısı” olarak anılacaktır.) kişiler ile Yeni Mah. 33215 Sk. No:1A/25 Mezitli/Mersin adresinde kain 7280840473 vergi numaralı PERATEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM ve Kullanıcısı işbu Sözleşme’de bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1.2. Tanımlar

Platform: Bütüncül Sağlığım- Danışan Odaklı Psikolog-Diyetisyen ve Fizyoterapist Platformu ve Web/Mobil Uygulamalasrı.

Bütüncül Sağlığım Kullanıcısı: Platform’u randevu oluşturmak ve/veya Platform’da yer alan içeriklerden faydalanmak amaçlarıyla üye veya ziyaretçi olarak kullanan gerçek ve tüzel kişi.

Uzman: Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist sıfat, yetki ve niteliklerini sahip olan kullanıcılar. İşbu Sözleşme’de “Uzman” için yapılan atıflar psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist için geçerlidir.

1.3. Platform’a üyelik ücretsizdir. Platform’a üye olmak isteyen kişilerin, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, talep edilen bilgileri güncel ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekecektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini gerçekleştirerek “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’ni” ve Platform kullanım koşullarını kabul etmiş olur.

1.4. Platform, genel bilgi açısından Psikolog-Diyetisyen-Fizyoterapist sıfat, yetki ve niteliklerini sahip olan kullanıcılar (“Uzman”) tarafından uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumu için (“Online Randevu”) randevu oluşturulmasını sağlayan ve böyle kullanılması amaçlanmış bir mecradır. 

1.5. Platform’da aynı zamanda uzmanlar tarafından oluşturulan bilgilendirme içerikleri, egzersiz ve beslenme içerikleri vb. içerikler bulunmaktadır. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM, Platform’da yer alan hiçbir içeriğin doğru, güvenilir ve herkes açısından geçerli olduğunu taahhüt etmemektedir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIMIN, söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, ilgili içerikler sahibi olan uzmanların sorumluluğundadır.

1.6. Platform’da yer alan herkese açık içerikler tanı, teşhis ve tedavi önerisi olarak kabul edilemez ve bu içerikler herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

1.7. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, tamamıyla kendi takdirinde olmak üzere istediği takdirde Platform’da yer alan Uzmandan Online Randevu oluşturabilir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform üzerinden Online Randevu oluşturmak istediği Uzmanı kendisi seçecektir. Online Randevu bu kapsamda yapılacak işlemler ilgili Uzman tarafından ve Randevu ve bu kapsamda yapılacak işlemler ilgili belirlenecek ücrete tabidir.

 BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından Platform üzerinden Randevu, iptal veya değişiklik yapılabilecektir. Ödeme, Randevu oluşturulurken yapılacaktır. Ücret iadesi seanstan 24 saat öncesine kadar gerçekleştirilir. Seansınıza 24 saatten az bir süre kaldığı durumlarda ücret iadesi yerine, yeni bir tarih ve saat için randevu oluşturabilirsiniz. İptal edilen randevunun ücreti 7-10 gün içerisinde iade edilir

Online Randevu BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından İPTAL EDİLMESİ durumda;

·       Randevuya 24 saat ve daha fazla zaman varsa ücretin tamamı BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na 7-10 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Randevunun zaman ve/veya tarihinin BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından DEĞİŞTİRİLMESİ durumda;

·      Randevuya 24 saat ve daha fazla zaman varsa ücretin tamamı BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na 7-10 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Randevu iptal veya değişikliğinin, yukarıda belirtilen zamana kadar yapılmaması halinde BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısına ücret iadesi yapılamaz.

1.9. Randevunun, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’ndan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na 7-10 iş günü içerisinde iade edilecektir. 

1.10. Online Randevu için BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından yapılan ödeme yalnızca görüşme/danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır..

1.11. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Randevu kapsamında ilgili Uzman tarafından sunulacak hizmetlerle ilgili olarak BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na bilgi verilmesi bakımından ilgili Uzmanın sorumlu olduğunu, bu konuda BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.12. Online Randevu, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın Uzmanından ve  alacağı hizmetler ve uzman tarafından oluşturulan içerikler uzmanın münhasır sorumluluğunda olup hizmetler ve içeriklere ilişkin olarak hiçbir koşulda BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM sorumlu değildir.

1.13. Platform’da üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişecektir.

1.14. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’u hiçbir şekilde ve koşulda kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını ve başkalarının Platform’a kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.15. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’u kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

1.16. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, diğer kullanıcıların, Uzmanın BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na açık olmayan verilerine ve bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na aittir.

1.17. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın Platform’un kurallarına uyumu Uzman ve diğer kullanıcılar tarafından iletilen şikayetler BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM tarafından verilecek kararlara uyacağını peşinen kabul eder.

2.   BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM KULLANICISI BİLGİLERİ

2.1. Platform’a üye olmak için ad, soyad ve e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN bilgilerinin ilgili üyelik formunda doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Yazılım’ı kullanmaya başlamadan önce verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’e verdiği söz konusu bilgilerin doğru ya da güncel olmadığının tespiti halinde, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in işbu Sözleşme’de düzenlenen diğer haklarının yanı sıra işbu Sözleşme’yi derhal fesih hakkı saklıdır.

2.2. Uzmandan herhangi bir şekilde hizmet alan BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcıları, Uzmanı Platform üzerinde puanlayabilecek ve bu puanlamaların ortalaması BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kulanıcıları tarafından açık bir şekilde görülebilecektir.

2.3. Uzmanlardan herhangi bir şekilde hizmet alan BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, ilgili hizmete ilişkin olarak değerlendirme yapabilecektir. Bu değerlendirmeler yalnızca ilgili Uzmanı ve BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM tarafından görünebilecektir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM, bu değerlendirmelerin durumunu ilerleyen süreçte ilgili mevzuat çerçevesinde BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından açık bir şekilde görünebilir olarak değiştirilmesi hakkını saklı tutar ve BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı bu durumu kabul eder. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, değerlendirmeleri bakımından BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda sorumluluğun bizzat ve münhasır sahibi olduğunu peşinen kabul eder.

2.4. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın Uzman ile gerçekleştireceği yazışmalar ilgili Uzmanın erişimine açık olacaktır. Bu yazışmalar kapsamında kullanacağı ifadelerin hukuk ve ahlaka aykırı olmaması BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın sorumluluğundadır.

2.5. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı; başkası adına üye olamaz, başkasına ait herhangi bir veriyi önceden yazılı izin almaksızın Platform ile paylaşamaz, hukuka aykırı hiçbir veriyi Platform ile paylaşamaz.

2.6. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, kullanıcı adı belirlemesi halinde ve Platform içerisindeki tüm iletişimlerinde argo, hakaret içeren, ırkçı, ayrımcı, saldırgan, pornografik, tacizkar, şiddet içerikli, herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içerikli ve hukuka aykırı ifadeler kullanmayacaktır.

2.7. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’a erişim sağlarken kullandığı şifresini başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini, bizzat kendisi kullanacağını, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve bu maddeye aykırılık sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ı beri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’yi herhangi bir biçimde ihlal etmesi halinde BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak tek başına sorumlu olup, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacak ve BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edecektir.

3.   ÜYELİK KABUL ve SONA ERME

3.1. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’u kullanırken; Sözleşme hükümlerine, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, aksi davranışları sebebiyle meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur.

3.2.  BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

·       Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

·       Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

·       Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

·       Platform üzerinden yapılacak online görüşmelerde ses & görüntü kaydının alınması ve bu kayıtların Platform içi ve/veya dışı mecralarda kullanılması

·       Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

·       Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;

·       Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.

3.3. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın; Sözleşme’ye, Platform’un mevcut ve/veya daha sonra geçerlilik kazanacak diğer tüm kullanım koşullarına ve uygulanabilir geçerli yasal mevzuata aykırı davranması, Platform’u ziyaret ederken ve/veya Platform’a üye olurken gerçek dışı ve/veya hatalı bilgiler vermesi, haksız yere Platform’u kötüleyecek beyanlarda bulunması, Platform’u gerçek dışı beyanlarla ve/veya olmayan özelliklerle herhangi bir mecrada paylaşması halinde veya BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın serbest tasarrufuna bağlı olarak gerekli gördüğü diğer hallerde, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın tüm hakları saklı kalarak, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın Platform’u kullanması geçici veya kalıcı olarak engellenebilir veya üyeliği gerekçe göstermeksizin derhal sona erdirebilir.

3.4. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’a üyeliğini herhangi bir zamanda sona erdirebilir.

3.5. Üyelik herhangi bir nedenle son bulsa dahi BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın üyelik hesabıyla ilişkili tüm faaliyetlerine ilişkin sorumluluk münhasıran BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın sorumluluğundadır. 

4.   FİKRİ MÜLKİYET

4.1. Platform, münhasıran BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM mülkiyetindedir. Platform’da ye alan bilgiler, yazılar, resimler, logolar, videolar, markalar, slogan ve diğer işaretler, Platform’un tasarımı, işleyişi ve sunumu, Platform’da kullanılan programlar, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sınaî ve fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek sair tüm nevi BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın ve/veya BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın izin veya lisans aldığı üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

4.2. Platform’un veya içeriklerinin değiştirilmesi, kısmen veya tamamen çoğaltılması, sunulması, saklanması, herhangi bir mecrada izinsiz paylaşılması veya yayınlanması ve herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kullanılması (“Aykırı Faaliyetler”) yasaktır. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, hiçbir koşulda Aykırı Faaliyetler’de bulunmayacağını aksi halde BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Yazılım’da bulunan fikirlerin ve bunların ifadelerinin BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın hem tescilli bilgisi hem de ticari sırları olduğunu kabul eder. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı şunlara neden olmayacak veya izin vermeyecektir; (i) Platform’un değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, parçalarına ayrılması, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendisliği veya diğer şekillerde insan tarafından algılanabilir bir şekle dönüştürülmesi; (ii) Platform’un tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü bir tarafa ifşa edilmesi, kopyalanması, görüntülenmesi, ödünç verilmesi, yayınlanması, devri (satma, değişim, hediye, yasa gereği veya başka şekillerde) veya başka şekilde yayılması (lisanslı kullanıcılar olan üçüncü taraflar hariç); ve (iii) BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in önceden yazılı izni olmadan Platform’un türev eserlerinin oluşturulması.

4.4. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’un veya mobil uygulamasının bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.   DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Taraflar, bu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren, her zaman bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ve bu Sözleşme’nin hükümleri dâhil olmak üzere öğrendikleri/edindikleri her türlü ve tüm bilgilerin ve belgelerin (birlikte “Gizli Bilgi”) gizliliğini sağlayacak ve gizli tutacak ve bu tür bilgileri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasalarca gerekli kılınması dışında kullanmayacak ve açıklamayacaktır.

5.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında elde edeceği tek başına veya başka bilgilerle birlikte kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyi tanımlayan her türlü veriyi (“Kişisel Veri”), başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan olan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı”) olmak üzere yalnızca ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplamayı ve işlemeyi ve bu Kişisel Verileri işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi haricinde başka herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın işlem kayıtları ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kaydedilmektedir. Bu kayıtlara sadece resmi kurumların isteği ile kısıtlı bir erişim olacak ve kayıtlar ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ilgili resmi kuruluşlara ve servislere iletilecektir.

5.4. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nı herhangi bir şekilde tazmin etmeyecektir.

5.5. İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşme’nin akdi ve uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar ya da ihtilaflar, münhasıran Mersin Mahkemeleri’nde ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM ile BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu sözleşmedeki hiçbir hüküm BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın yasal haklarını etkilemez.

5.6. Bu Sözleşme, zaman zaman BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM tarafından değiştirildiği şekliyle, Platform’la ilgili olarak BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı ve BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hizmetleri ve fonksiyonları, hüküm ve koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak ücretli hale getirmek de dahil olmak üzere değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

5.7. Üyelik hesabında kayıtlı bilgilerin sorumluluğu BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’na aittir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri üçüncü kişilere hiçbir koşulda ifşa etmemelidir.

5.8. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı , Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak zarar vermeyecek şekilde yürütecektir. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, vb. durumlara karşı gerekli koruyucu yazılımları ve ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın teknik aksaklıklar veya diğer sebeplerle Platform’a erişim sağladığı aygıtına virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan Platform’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. Bildirimler, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı’nın Platform’a bildirdiği e-posta adresine gönderim veya telefon numarasına arama yapmak, SMS ve push bildirimi göndermek suretiyle yapılacaktır. Bildirim yapılacak adres ve numaralarda meydana gelen değişiklikler diğer tarafa bildirilmediği sürece mevcut ve bilinen adreslere ve numaralara yapılacak bildirimler geçerli bir bildirimin tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

5.10. BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’in önceden yazılı izin olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü başkasına devredemez, aktaramaz veya alt lisansını veremez.

5.11. Mücbir sebepler; Sözleşme’nin ifasını imkansız kılan yasal mevzuat değişiklikleri, doğal afet, salgın hastalık, savaş olayları da dahil olmak üzere BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM tarafından öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan ve işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM’ın kendi ihmalinden kaynaklanmayan ve kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklanan olaylardır (“Mücbir Sebep”). BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Mücbir Sebep dolayısı ile işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu tutulamayacaktır.

İşbu 5 (beş) maddeden ibaret Sözleşme, BÜTÜNCÜL SAĞLIĞIM Kullanıcısı tarafından her hükmü okunup, elektronik ortamda onaylanarak, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.