Bütüncül Sağlığım'a Hoş Geldiniz..

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

        PERATEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve sair mevzuatlar uyarınca “Veri Sorumlusu” olup, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK uyarınca mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. Bununla birlikte, Şirketimizin aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşmanız mümkündür.

 • Şirket : PERATEK TEKNOLOJİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 • Adres : Yeni Mah. 33215 Sk. No:1A/25 Mezitli/Mersin.
 • e-posta : info@butunculsagligim.com

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

        Aşağıda belirtilen veri kategorisindeki kişisel verileriniz KVKK Madde 4.’de belirtilen genel ilkeler çerçevesinde ve KVKK Madde 5 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ile KVKK Madde 6 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları kapsamında karşılarında açıklanan işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir:

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amaçları

Hukuki Sebep

İletişim

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşmenin İfası

İletişim

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi *
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi *
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza

Sağlık Verisi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

        Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer alan amaçlarla, başta T.C. Anayasası ve KVKK olmak üzere, mevzuata uygun olarak, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükmü çerçevesinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları olan alıcı gruplarına yurtiçinde aktarılabilecektir.

        * İletişim yöntemlerinden sunucuları yurtdışında bulunan (Google Meet, Zoom, Whatsapp, Skype) iletişim hizmetini seçerseniz yurtdışına veri aktarımı olacağından söz konusu aktarım faaliyeti KVKK’nın 5.Maddesisinin 1.fıkrasına göre Açık Rıza şartına dayanarak gerçekleşecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

        Şirketimiz kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer verilen amaçlar doğrultusunda ve 3. Maddesinde yer verilen alıcı gruplarına KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen şekilde; Açık Rıza Alınması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamlarda toplamakta, işlemekte ve muhafaza etmektedir.